جستجوی پیشرفته
مرتب ساز پست ها

دانلود سریال The Most Beautiful You in the World 2021

نام ها: شما در جهان زیباترین هستی

محصول: 2021 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: دوستانه | کمدی | عاشقانه | جوانان | درام

تاریخ پخش: Jan 12, 2021

قسمت ها: 24

روز های پخش: دوشنبه و سه شنبه, چهارشنبه

مدت زمان: 30 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Hou Dong – Hou Pei Shan – Zeng Li Yao

قسمت 1 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت … اضافه شد.

دانلود سریال Youth Melody 2021

نام ها: ملودی جوانی

محصول: 2021 چین از شبکه iQiyi

ژانر: دوستانه | موزیکال | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Jan 7, 2021

قسمت ها: 12

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه

مدت زمان: 30 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Lin Mo – Sun Yi Hang – Yu Mu Yang

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت … اضافه شد.

دانلود سریال Dear Missy 2020

نام ها: خانم عزیز

محصول: 2020 چین از شبکه JSTV, iQiyi

ژانر: دوستانه | عاشقانه | زندگی | درام

تاریخ پخش: Dec 21, 2020

قسمت ها: 36

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Li Yi Tong – Gina Jin – Juck Zhang

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Forever Love 2020

نام ها: عشق همیشگی

محصول: 2020 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: دوستانه | عاشقانه | مدرسه ای | جوانان | درام

تاریخ پخش: Dec 14, 2020

قسمت ها: 28

روز های پخش: دوشنبه و سه شنبه, چهارشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Wang An Yu – Xiang Han Zhi – Chen Ze

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال My Best Friend’s Story 2020

نام ها: داستان بهترین دوست من

محصول: 2020 چین از شبکه CCTV, iQiyi

ژانر: دوستانه | تاریخی | عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Dec 28, 2020

قسمت ها: 38

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 40 دقیقه

وضعیت: درحال پخش

بازیگران:

Cecilia Liu – Ni Ni – Dong Zi Jian

قسمت 34 اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت 20 اضافه شد.

دانلود سریال Our Inverse Youth 2020

نام ها: جوانی معکوس ما

محصول: 2020 چین از شبکه Youku

ژانر: دوستانه | موزیکال | عاشقانه | جوانان

تاریخ پخش: Nov 26, 2020

قسمت ها: 30

روز های پخش: چهارشنبه و پنجشنبه, جمعه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Cao Neil – Liu Cheng Rui – Shao Yun

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Irreplaceable Love 2020

نام ها: عشق غیر قابل جایگزین

محصول: 2020 چین از شبکه JSTV, Youku

ژانر: دوستانه | عاشقانه | زندگی | جوانان | درام | خانوادگی

تاریخ پخش: Nov 27, 2020

قسمت ها: 44

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Sun Yi – Bai Jing Ting – Zhu Jia Qi

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی دارد.

دانلود سریال This is Youth! 2020

نام ها: این جوانیست

محصول: 2020 چین از شبکه iQiyi

ژانر: دوستانه | عاشقانه | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Nov 4, 2020

قسمت ها: 12

روز های پخش: پنجشنبه

مدت زمان: 32 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Wu David – Zhao Shuai – Zhang Ji Jun

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت … اضافه شد.

دانلود سریال My Huckleberry Friends 2017

نام ها: دوستان هاکلبری من

محصول: 2017 چین از شبکه iQiyi

ژانر: دوستانه | عاشقانه | زندگی | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Nov 8, 2017

قسمت ها: 30

روز های پخش: چهارشنبه و پنجشنبه, جمعه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Landy Li – Steven Zhang – Melody Tang

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Please Wait, Brother 2020

دانلود سریال Please Wait, Brother 2020

نام ها: لطفا صبر کن برادر

محصول: 2020 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: دوستانه | کمدی | مدرسه ای | جوانان

تاریخ پخش: Nov 17, 2020

قسمت ها: 24

روز های پخش: سه شنبه و چهارشنبه, پنجشنبه

مدت زمان:

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Zhang Kai Tai – Chen Teng Yue – Deng Zhi Yuan

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.