جستجوی پیشرفته
مرتب ساز پست ها

دانلود سریال Something Just Like This 2020

نام ها: چیزی درست شبیه این

محصول: 2020 چین از شبکه iQiyi

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | زندگی | جوانان

تاریخ پخش: Nov 8, 2020

قسمت ها: 47

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Johnny Huang – Wu Jin Yan – Lulu Xuan

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس فارسی قسمت 16 اضافه شد.

دانلود سریال You Complete Me 2020

نام ها: تو مرا کامل میکنی

محصول: 2020 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | زندگی | درام

تاریخ پخش: Dec 2, 2020

قسمت ها: 40

روز های پخش: چهارشنبه و پنجشنبه, جمعه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Hu Yi Tian – Bridgette Qiao – Sean Zheng

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Falling in Love With Cats 2020

نام ها: عاشق گربه ها شدم

محصول: 2020 چین از شبکه iQiyi

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | زندگی | فانتزی

تاریخ پخش: Dec 10, 2020

قسمت ها: 24

روز های پخش: پنجشنبه

مدت زمان: 37 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Vicky Yu – Kevin Chu – Martin Wong

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Mr. Right is Here! 2020

نام ها: آقای رایت اینجاست!

محصول: 2020 چین از شبکه Youku

ژانر: کسب و کار | کمدی | عاشقانه

تاریخ پخش: Dec 10, 2020

قسمت ها: 12

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه, شنبه

مدت زمان: 20 دقیقه

وضعیت: تمام شده

بازیگران:

Jie Shi Ming

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت … اضافه شد.

دانلود سریال The Best of Times 2020

نام ها: بهترین زمان ها

محصول: 2020 چین از شبکه Hunan TV

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | زندگی

تاریخ پخش: Nov 16, 2020

قسمت ها: 36

روز های پخش: دوشنبه و سه شنبه, چهارشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Oliver Chen – Hu Bing Qing – Yu Hao Ming

قسمت آخز اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال She’s Useless 2020

نام ها: او بی فایدست

محصول: 2020 چین از شبکه Youku

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | درام | خانوادگی

تاریخ پخش: Nov 23, 2020

قسمت ها: 24

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 10 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Fiona Sit – Cai Lu – Liu Meng Ke

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Unbending Will 2020

نام ها: اراده پایدار

محصول: 2020 چین از شبکه Dragon TV, JSTV

ژانر: کسب و کار | زندگی | درام

تاریخ پخش: Nov 17, 2020

قسمت ها: 20

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Guo Tao – Fu Da Long – Sun Qian

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی قسمت … اضافه شد.

دانلود سریال Dear Designer 2020

دانلود سریال Dear Designer 2020

نام ها: طراح عزیز

محصول: 2020 چین از شبکه Tencent Video

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Oct 26, 2020

قسمت ها: 38

روز های پخش: دوشنبه و سه شنبه, چهارشنبه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Karlina Zhang – Steven Jiang – Winston Chao

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.

دانلود سریال Poisoned Love 2020

نام ها: عشق مسموم

محصول: 2020 چین از شبکه iQiyi

ژانر: دوستانه | کسب و کار | کمدی | عاشقانه

تاریخ پخش: Sep 24, 2020

قسمت ها: 24

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Ma Meng Wei – Ao Rui Peng – Luo Zheng

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس فارسی قسمت آخر اضافه شد.

دانلود سریال Upon The Mountain 2020

نام ها: بالای کوه

محصول: 2020 چین از شبکه JSTV

ژانر: کسب و کار | عاشقانه | درام

تاریخ پخش: Oct 9, 2020

قسمت ها: 44

روز های پخش: هر روز

مدت زمان: 45 دقیقه

وضعیت: به اتمام رسیده

بازیگران:

Zhang Li – Kido Gao – Jocelyn Zhou

قسمت آخر اضافه شد.

زیرنویس انگلیسی ندارد.